Algemene verkoop-,leverings-en betalingsvoorwaarden van RAGS FACTORY.

RAGS FACTORY
DE STAD RIGA 17
1606 DC VENHUIZEN
 
MAIL: info@ragsandbone.nl
 
KVK.36032085
BTW NL.002100059B89
 
1.ALGEMEEN
 
1-1 Deze algemene verkoop-leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internet site van RAGS FACTORY,  http://www:ragsandbone.nl
1-2 Op alle rechten,verplichtingen,aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1-3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1-4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie /bevestiging door RAGS FACTORY van de bestelling. RAGS FACTORY is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende voorwaarden aan de levering te verbinden.Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RAGS FACTORY dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van uw bestelling.
 
2.PRIJZEN
 
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten.Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
3.VERZENDKOSTEN
 
3-1 Voor verzending van de kleding brengt RAGS FACTORY portokosten in rekening.
3-2 De hoogte van de portokosten bedragen in Nederland,ongeacht het aantal artikelen, 2.95 euro.
3-3 Afhankelijk van het aantal artikelen/volume verzenden wij de bestelling in een envelop of pakket.
 
4.BETAING
 
4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Betalingsmogelijkheden zijn:
4-3 Direct on-line met IDEAL.
4-4 Door overschrijving via bank- of girorekening.
De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert RAGS FACTORY de bestelde artikelen . Mocht RAGS FACTORY de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
 
 5.LEVERING
 
5-1 Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij TNT post.
5-2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT post binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u toe gezonden.
5-4 TNT post bezorgt in de regel binnen 2 dagen, mits het afleveradres in Nederland is.
5-5 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Omdat er van de items met vintage elementen maar 1enkel stuk is gemaakt, kan het voorkomen dat een artikel niet meer beschikbaar is doordat een andere koper u net voor was. Mocht  het  voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is,of in het geval van de 1 of a kind items, niet meer beschikbaar blijkt, dan wordt  u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
Indien RAGS FACTORY  de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
uitvoeren,wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u  de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
5-6 RAGS FACTORY is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT post.
 
6.RETOURNEREN
 
6-1 RAGS FACTORY doet er alles aan een perfect product te leveren.
Bent u  desondanks niet tevreden met ( een deel van) de bestelling, dan kunnen deze artikelen
Binnen 7 dagen werkdagen na ontvangst van de bestelling gratis geretourneerd worden.
6-2 Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan RAGS FACTORY.
6-3 Na ontvangst van de retourzending zal RAGS FACTORY het betaalde bedrag ( inclusief de betaalde kosten van de toezending) binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.
6-1 Als de maat of de kleur van een artikel niet goed is, dan kunt u dit artikel ruilen. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde portokosten.
6-5 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
 

- De kleding gedragen of gewassen is.
- De kleding op maat gemaakt is.
- De kaartjes verwijderd zijn.
- Is getracht een gebrek te herstellen.
- De gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
 
6-6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal RAGS FACTORY zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

   7.AANSPRAKELIJKHEID
 
7-1 Alle producten die in het assortiment van RAGS FACTORY zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan kinderkleding moet voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag worden verwacht. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
RAGS FACTORY kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist/onvolledig is.
RAGS FACTORY is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-3 RAGS FACTORY is niet verantwoordelijk voor tik-,zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet dan zal de prijs door RAGS FACTORY zo snel mogelijk worden aangepast.
7-4 RAGS FACTORY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 
 8.OVERMACHT.
 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RAGS FACTORY in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door  dit schriftelijk mee te delen en zonder dat RAGS FACTORY gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn
 
9.PRIVACY-STATEMENT.
 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door RAGS FACTORY gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 
10.VRAGEN.
 
RAGS FACTORY streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van RAGS FACTORY, dan wordt RAGS FACTORY daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.
 
11.GESCHILLEN.
 
11-1 Op overeenkomsten tussen RAGS FACTORY en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11-2 Geschillen tussen de consument en  RAGS FACTORY betreffende de door RAGS FACTORY te leveren goederen of diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door RAGS FACTORY worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
11-3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klacht eerst binnen bekwame tijd aan RAGS FACTORY is voorgelegd.
11-4 Uiterlijk 3 maanden nadat  de klacht aan RAGS FACTORY is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
11-5 Wanneer u het geschil wilt voorleggen aan de Geschillencommissie, is RAGS FACTORY aan deze keuze  gebonden. Wanneer RAGS FACTORY dat wil doen, zult u binnen 5 weken na een daartoe door RAGS FACTORY schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of u zulks wenst, dan wel het geschil te laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt RAGS FACTORY de keuze  van u niet binnen de termijn van 5 weken, dan is RAGS FACTORY gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
11-6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van  de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 
 12.COPYRIGHT.
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen, en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van RAGS FACTORY. De illustraties zijn eigendom van RAGS FACTORY.

Product added to wishlist
Product added to compare.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.